Emocje

 EMOCJE     / UCZUCIA   / NASTROJE

 STRES  DEPRESJA  BEZSENNOŚĆ     LĘK  FOBIA STRACH  

ZŁOŚĆ  GNIEW AGRESJA      SMUTEK ŻAL   ŻAŁOBA

I INNE     

 

Klasyfikacja procesów emocjonalnych  [Źródło: wikipedia.pl  ]

Ze względu na wielość pojęć, które odnoszą się do stanów afektywnych, trudno o takie definicje, które nie nakładałyby się na siebie. Większość badaczy zgadza się co do rozróżnienia odmiennych zjawisk:

 • uczucia – stany psychiczne wyrażające ustosunkowanie się człowieka do określonych zdarzeń, ludzi i innych elementów otaczającego świata, polegające na odzwierciedleniu stosunku człowieka do rzeczywistości. Czuje się coś do kogoś lub czegoś np. miłość. Uczucia stanowią świadomą interpretację emocji, dokonywaną na podstawie zakodowanych w pamięci człowieka wzorów kulturowych i doświadczeń oraz podyktowanej nimi oceny sytuacji
 • afekty – uczucia powstające najczęściej pod wpływem silnych bodźców zewnętrznych, zwłaszcza działające nagle, (gniew, złość, rozpacz, radość i strach). Posiadające wyraźny komponent fizjologiczny i ograniczające racjonalność działania. Pojęcie używane niekiedy jako synonim emocji.
 • emocje (łac. emovere) – świadome lub nieświadome silne, względnie nietrwałe, gwałtowne uczucia (stany afektywne) o silnym zabarwieniu i wyraźnym wartościowaniu (o charakterze pobudzenia pozytywnego lub negatywnego), poprzedzone jakimś wydarzeniem i ukierunkowane. Np. gniew, wzruszenie, trema. Charakterystyczne dla emocji pozytywnych jest wzbudzanie tendencji do podtrzymywania danej aktywności lub określonego kontaktu (z sytuacjami, przedmiotami), który te emocje wywoływał. […] Emocje ujemne mogą trwać przez pewien czas, nawet gdy ich przyczyna straci swoją moc oddziaływania. Wyrazistym przykładem tego zjawiska są wszelkie urazy psychiczne powstałe w wyniku traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka.
 • nastroje – uczucia o spokojnym przebiegu, mniejszym nasileniu i dłuższym czasie trwania niż emocje  (np.niezadowolenie, wesołość lub smutek, niepokój, tęsknot a)
 • namiętności – to trwałe skłonności do przeżywania różnych nastrojów i afektów w związku z określonymi celami dążeń człowieka. Namiętności mają dużą siłę pobudzającą, ukierunkowują myśli, spostrzeżenia, pamięć i inne procesy psychiczne.
 • sentymenty (postawy emocjonalne) – odnosi się do trwałych sympatii bądź antypatii

Źródła procesów emocjonalnych:

 • bodźce odbierane przez nasze zmysły: ciepło słońca, zapach kwiatów, powiew wiatru, dźwięk muzyki, zapach siarkowodoru, dotknięcie czegoś,
 • przedmioty lub obiekty, które nie budziły wcześniej żadnych uczuć, np. kontakt z jeziorem jest emocjonalnie obojętny jesienią, ale w czasie letnich upałów jest źródłem przyjemności. Komuś, kto tonął, jezioro może kojarzyć się z lękiem,
 • dążenie do zaspokojenia potrzeb – kiedy wydaje się, że potrzeba może być zaspokojona pojawia się radość, podekscytowanie, duma, natomiast gdy potrzeba napotyka blokadę – smutek, żal, lęk, złość,
 • kontakt z samym sobą – można siebie lubić, nienawidzić, być z siebie dumnym, złościć się na siebie. Przekonania żywione o sobie, stopień, w jakim jesteśmy bliscy tego, jakimi chcielibyśmy być – wszystko to jest ważnym źródłem emocji,
 • słowa – mogą działać podobnie jak czyny i wywoływać emocje (nie tylko w wypowiadającym je, ale też w innych): radość, żal, wstyd, lęk, poczucie winy, słowo „nie” często jest sprawcą smutku, rozgoryczenia.

 

Jak pracujemy?

Jeśli często lub długotrwale odczuwasz negatywne emocje, uczucia lub nastroje, na spotkaniu dookreślamy co na chwilę obecną jest najbardziej uciążliwe lub niekorzystne i zajmujemy się odszukaniem schematów życiowych, świadomie pamiętanych wydarzeń, które potencjalnie mogą być przyzyną negatywnych emocji, a następnie poszukujemy przyczyn na poziomie podświadomym.

Klient razem z terapeutą wybiera najbardziej odpowiadającą mu metodę. Czasem to, co ujawnia się z podświadomości logicznie nie ma związku z tym czego doświadczamy w życiu, ale.. odnalezienie i oczyszczenie zablokowanych w pozornie niezwiązanych wydarzeniach, emocji po prostu działa!

To, co dla nas najważniejsze to osiągnąć poprawę poprzez całkowite wyeliminowanie tych doznań z naszego zycia codziennego.

 

W „MIKO Rozwój” pracujemy na poziomach energetycznych, informacyjnych i duchowych. Nie narzucamy naszego sposobu myślenia, nigdy nie zalecamy zaprzestania wizyt u lekarzy, czy odstawienia leków. Uważamy, że mądre łączenie metod daje najszybsze rezultaty.

a

Stosujemy (odpowiednio do potrzeb i w uzgodnieniu z klientem) uzdrawianie kwantowe, hipnoterapię, hipnozę regresyjną, diagnostykę karmiczną, elementy ustawień Hellingerowskich, psychogenealogię, biogenealogię, Recall Healing/Totalną Biologię, metodę Biologicznych Cykli Komórkowych, bioenergoterapię, Theta Healing, różnorodne techniki duchowe, prowadzoną medytację, wizualizacje.

Dzielimy się naszą wiedzą, umiejętnościami i technikami z klientem, który wybiera dla siebie to co najbardziej mu odpowiada i co daje w jego przypadku najszybsze rezultaty. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów zobacz:  METODY.

 

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, dowiedzieć się jak wygląda terapiaEI 04 2013 kolko

  lub po prostu zarezerwować miejsce  

NAPISZ   info@mikorozwoj.eu

 

Zapraszamy!!

 

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!