Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp
Właścicielem serwisu internetowego „Newsletter MIKO” jest firma  „MIKO Development – Workshps & Lectures” z siedzibą w Londynie, Langthorne Street, SW6 6JX. Wszystkie dane użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłącznie do informowaniu o wydarzeniach (warsztatach, wykładach, terapiach, kursach, ofertach, promocjach, sondach, konkursach lub quizach) organizowanych przez firmę „MIKO Development – Workshps & Lectures„.

Użytkownik korzystający z serwisu „Newsletter MIKO”  subskrybujący newsletter, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności.

„MIKO Development – Workshps & Lectures zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatności proszę kierować na adres poczty internetowej info@mikorozwoj.eu .

Dane osobowe                                                   
Użytkownik korzystający z serwisu internetowego „Newsletter MIKO” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowowe, mail oraz adres IP otrzymane przy subskrybcji newslettera są przechowywane i przetwarzane przez „„MIKO Development – Workshps & Lectures z siedzibą w Londynie, Langthorne Street, SW6 6JX..

Dane otrzymane przy subskrybcji newslettera zbierane są w sposób jawny i za zgodą użytkownika.

Udostępnianie danych
Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe użytkownika, adresy poczty internetowej oraz adres IP użytkownika, niezbędne do subskrybcji newslettera, nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że udostępnienia tych informacji żądają uprawnione organa, a obowiązek ich udostępnienia wynika z ustawy. Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały pobrane.

Zbiorcze zestawienia statystyczne sporządzone na podstawie zebranych danych statystycznych strony internetowej nie pozwalają na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Pełen dostęp do bazy danych osobowych użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy „MIKO Development – Workshps & Lectures”  Dorota Ziemba-Miłek.

Subskrybcja newslettera
Podanie prawidłowego adresu poczty internetowej użytkownika jest warunkiem koniecznym do otrzymywania, co jakiś czas, powiadomienia o nowym wydarzeniu organizowanych przez MIKO Development – Workshps & Lectures. Wszystkie zebrane adresy e-mail gromadzone są w celu umożliwienia przesyłania informacji o w/w wydarzeniach.

MIKO Development – Workshps & Lectures” zastrzega sobie prawo do niesystematycznego przesyłania informacji na podany przez użytkownika adres internetowy.

Użytkownik, który zdecydował się na subskrybcję newslettera, ma zawsze możliwość całkowitej rezygnacji z jego otrzymywania, zmiany ustawień i aktualizacji danych.

Potwierdzenie subskrypcji „Newslettera MIKO” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z „Polityką Prywatności Newslettera MIKO”.

 

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!