21/12/2012 – Podpisanie Deklaracji Świadomości w Londynie

 

 

Tłumaczenie na polski Dorota Ziemba-Miłek:

Dokument ten będzie deklaracją ludzi Ziemi wzywającą do pozostawania razem w miłości i zjednoczeniu teraz i zawsze. Deklaracja będzie podpisana przez jej twórców, światowych przywódców i Ludzi wzywających kraje do pokojowego rozwiązania konfliktów zgodnie z „ahimsa” , do wolności duchowej dla wszystkich istot ludzkich, zapewnienia wyżywienia dla wszystkich dzieci, Honorowania Rodzaju Żeńskiego i dbałość o Planetę Ziemia.

W naszej historii czas ten jest wyjątkowy. Pozostawiamy stary paradygmat separacji i rozdzielenia i wkraczamy w nową rzeczywistość, która jednoczy wszystko. Piarwszy raz w historii będziemy Deklarować Świadomość – obudzenia naszego połączenia, które współdzielimy ze wszystkimi żyjącymi istotami, na Ziemi i we wszechświecie. To przełomowy czasw naszej duchowej ewolucji. Zobowiąż się do wsparcia poprzez podpisanie dziś tego dokumentu.
Intencja naszej Akcji: Rozpoczęcie mocnego zamiaru – rozpowszechniania świadomości do całej ludzkości.

Nasza deklaracja będzie przedstawiona Narodom Zjednoczonym, podpisana przez światowych przywódców duchowych. To umożliwi nam przekazanie do wszystkich narodów poprzez ich przywódców i przedstawicieli, uniwersalnej normy dla każdego jako prawa podstawowego. Równocześnie będziemy budzić zwykłych przedstawicieli każdego narodu i kultury poprzez doświadczanie świadomego przekazu muzycznego, medialnego i edukacyjnego.

W Działaniu jesteśmy Jednym!

 

https://www.facebook.com/DeclarationOfConsciousness

 

 

This Document will be a declaration by the people of Earth to come together once and for all in love and unity. The Declaration will be signed by it’s core founders, world leaders, and the People who are calling for countries to settle their disputes with “ahimsa” non-violence, spiritual liberty for all human beings, protective nurturing of all children, Honoring the Feminine and upholding Planet Earth.

This is a unique time in our history. We are leaving the old paradigm of separation and division and embracing a new reality, one that unifies all things. For the first time in history we will be Declaring Consciousness- An awakening of our connection that we share with all living beings on Earth and in our great universe. This is a crucial time in our spiritual evolution. Pledge your support by signing this document today.

Our Intent of Action: We embark on a powerful intent- convey consciousness to all of humanity. Our Declaration will be activated for adoption by the United Nations, signed by global leaders of consciousness. This will then enable us to reach to all nations through their leader and representative heads as a universal norm for every individual as basic rights. Simultaneously we will awaken the grass roots of humanity of each nation and culture through the experiential conscious message of music, media and education. We are One in Action!

Dołącz online/ Join us:
http://declarationofconsciousness.org/?id=423

 

The 3 Magic Words Premier Gala will feature a special London screening of the ground-breaking metaphysical documentary from Starseed Film, "3 MAGIC WORDS," at the Odeon West End Cinema in Leicester Square followed by a panel discussion with the writer/producer/ director of the movie, Michael Perlin, co-producer  Maura Hoffman , Theresa Ibis, founder of Indigo Bridge In Service (IBIS), celebrated hypnotherapist and author, Dolores Cannon and Nandhi. "3 Magic Words" is an exploratory feature that evolved from Perlin's personal and lengthy study of metaphysics as he became determined to find a common theme in all of the ancient mystical teachings. The occasion will include a "blue carpet" with celebrity appearances and a live performance by  Lucinda Drayton  ("A Hundred Thousand Angels").

[Source: http://www.prnewswire.com/news-releases/the-declaration-of-consciousness—a-historic-announcement-of-victory-in-the-west-for-all-humanity-in-london-on-december-21-2012-alongside-the-european-film-premiere-of-starseed-films-3-magic-words-184435601.html]

 

https://www.youtube.com/watch?v=JmGhH7dF2jc

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!