ABRAHAM – Podsumowanie Przekazów

A SYNOPSIS OF ABRAHAM-HICKS’ TEACHINGS

PODSUMOWANIE NAUK ABRAHAMA

1. YOU ARE A PHYSICAL EXTENSION OF THAT WHICH IS NON-PHYSICAL.

1. JESTEŚ FIZYCZNYM ROZSZERZENIEM, TEGO CO NIE-FIZYCZNE.

 

2. YOU ARE HERE IN THIS BODY BECAUSE YOU CHOSE TO BE HERE.

2. JESTEŚ TU, W TYM CIELE, PONIEWAŻ ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ TU BYĆ.

3. THE BASIS OF YOUR LIFE IS FREEDOM; THE PURPOSE OF YOUR LIFE IS JOY.

3. PODSTAWĄ TWOJEGO ŻYCIA JEST WOLNOŚĆ. CELEM ŻYCIA JEST RADOŚĆ.

 

4. YOU ARE A CREATOR; YOU CREATE WITH YOUR EVERY THOUGHT.

4. JESTEŚ STWÓRCĄ: TWORZYSZ KAŻDĄ SWOJĄ MYŚLĄ.

 

5. ANYTHING THAT YOU CAN IMAGINE IS YOURS TO BE OR DO OR HAVE.

5. COKOLWIEK POTRAFISZ SOBIE WYOBRAZIĆ JEST TWOIM BYĆ LUB ROBIĆ LUB MIEĆ.

 

6. AS YOU ARE CHOOSING YOUR THOUGHTS, YOUR EMOTIONS ARE GUIDING YOU.

6. TAK JAK TY WYBIERASZ MYŚLI, TAK PROWADZĄ CIĘ TWOJE EMOCJE. 

7. THE UNIVERSE ADORES YOU FOR IT KNOWS YOUR BROADEST INTENTIONS.

7. WSZECHŚWIAT UWILBIA CIĘ, BO ZNA TWOJE INTENCJE W SZEROKIEJ PERSPEKTYWIE.

 

8. RELAX INTO YOUR NATURAL WELL-BEING. ALL IS WELL. (REALLY IT IS!)

8. ODPRĘŻ SIĘ W SWOIM NATURALNYM DOBROSTANIE. WSZYSTKO JEST W PORZĄDKU. (NAPRAWDĘ JEST!)

 

9. YOU ARE A CREATOR OF THOUGHTWAYS ON YOUR UNIQUE PATH OF JOY.

9. JESTEŚ TWÓRCĄ WĘDRÓWEK MYŚLI NA TWOJEJ NIEPOWTARZALNEJ ŚCIEŻCE RADOŚCI.

 

10. ACTIONS TO BE TAKEN AND POSSESSIONS TO BE EXCHANGED ARE BY-PRODUCTS OF YOUR FOCUS ON JOY.

10. DZIAŁANIA DO PRZEDSIĘWZIĘCIA I TO CO POSIADASZ DO PODZIAŁU SĄ PRODUKTAMI UBOCZNYMI TWOJEGO SKUPIENIA NA RADOŚCI.

 

11. YOU MAY APPROPRIATELY DEPART YOUR BODY WITHOUT ILLNESS OR PAIN.

11. MOŻESZ WŁAŚCIWIE ODDZIELIĆ CIAŁO OD CHOROBY I BÓLU.

 

12. YOU CAN NOT DIE; YOU ARE EVERLASTING LIFE

12. NIE MOŻESZ UMRZEĆ. JESTEŚ WIECZNIE ISTNIEJĄCYM ŻYCIEM.

 

 

Źródło / Source: http://www.abraham-hicks.com/lawofattractionsource/about_abraham.php

 

 

 

 

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!