Bruce Lipton INFORMACJE

dr Bruce Lipton nauczał anatomii w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wisconsin oraz Uniwersytetu St.George. W latach 1987—92 prowadził badania naukowe w Szkole Medycznej Uniwersytetu Stanford na temat systemów przetwarzania informacji w komórce. W wyniku badań odkrył, że środowisko zewnętrzne oddziałujące na komórkę wpływa na jej zachowania i fizjologię poprzez uruchamianie i wyłączanie genów. Jego odkrycie, będące
w sprzeczności z obowiązującym poglądem naukowym, że życie jest
kontrolowane przez geny, stało się przyczyną powstania nowej dziedziny
nauki: epigenetyki.

Dwie publikacje powstałe na podstawie badań określiło nowe szlaki
molekularne łączące umysł i ciało.Wpóźniejszym okresie liczni badacze
potwierdzili przełomową koncepcję dr. Liptona.
Nowatorskie podejście odmieniło również jego życie osobiste. Kiedy
zastosował mechanizm zaobserwowany w komórce i w praktyce zaczął
wpływać umysłem na funkcje życiowe, okazało się, że poprawiło się
jego samopoczucie i jakość życia codziennego.
Wyniki swoich badań oraz własne, praktyczne doświadczenia zawarł
w książce „Biologia Przekonań”, która zdobyła popularność na świecie.
Epigenetyka tłumaczy mechanizm działania i stanowi podstawę naukową
wielu terapii opierających się na wpływie umysłu na zdrowie i dobre
samopoczucie człowieka.
Dr Bruce Lipton napisał do tej pory pięć książek, prowadzi wykłady
i warsztaty w wielu miejscach na świecie.

https://www.brucelipton.com/

 

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!