Dolores Cannon – Książki

Poniżej przedstawiamy książki Dolores Cannon (z krótkim opisem i wolnym tłumaczeniem tytułów , w kolejności od najnowszej do najstarszej). Wszystkie książki są zapisem sesji z klientami oraz informacji uzyskiwanych od SC – SuperŚwiadomości.

 

The Convoluted Universe: Book Four” 12’2011 “Splątany Wszechświat część IV”- prezentuje ewolucję świadomości, etapy wcielania, znaczenie i miejsce różnych wcieleń, powstanie Ziemi, stworzenie człowieka, oddzielanie od Źródła, energie różnych planet i Słońca,  czas i wymiary. Ukazuje zasady przechodzenia wzniesienia, które obecnie wszyscy przechodzimy, opisuje podróże duszy po drugiej stronie, proces doświadczany w momencie śmierci i przed nowym wcieleniem; kontrakty dusz, plany i intencje. Prezentacja sesji z wieloma duszami, które wcieliły się po raz 2012/08/12 Warsztaty QHHT Dolores Cannon WARSZAWA 3pierwszy na Ziemi z misją wspomagania procesu wznoszenia. Opis rozdzielania się Ziemi na dwie równoległe Ziemie, proces wzrostu wibracji przez osoby przechodzące na Nową Ziemię.

„The Three Waves of Volunteers and the New Earth”  09’2011– „Trzy Fale Wolontariuszy i Nowa Ziemia” – relacje dusz wcielających się na Ziemi po raz pierwszy w intencji wspomożenia procesu wzniesienia oraz opis procesu przechodzenia Ziemi w nowy wymiar.

„The Convoluted Universe – Book Three” 02’2008-“Splątany Wszechświat część III” – ukazuje zdolność umysłu do uzdrawiania poprzez koncentrację na konkretnych partiach ciała, życie w innych formach jako zwierzęta, rośliny, owady, skały na Ziemi itp., doświadczenia życia na innych planetach w odmiennych częściach układu słonecznego jako członkowie pozaziemskich cywilizacji, szerszy obraz równoległe wszechświatów, odmiennych rzeczywistości. Opisuje jak nasze decyzje z ‘teraz’ przenoszą nas z jednej rzeczywistości do drugiej. Prezentuje po raz pierwszy koncepcję trzech fal dusz-wolontariuszy wcielających się po raz pierwszy na Ziemi w intencji pomocy ludzkości we wzniesieniu wibracji i doświadczaniu przejścia w jak najłagodniejszy sposób.

„The Convoluted Universe – Book Two (Peoples of the Ancient World)” 02’2007 -“Splątany Wszechświat część II (Ludzie Antycznego Świata)” – opisuje uniwersalny język symboli, wiedzę starożytną, zaginione cywilizacje, aspekty i rozszczepiane duszy, zaawansowane dusze, karmę, ukryte podziemne miasta, istoty i życie na innych planetach, istoty energetyczne i kreujące, portale służące do podróży pomiędzy wymiarami, istotę i charakter Nowej Ziemi, podnoszenie wibracji i częstotliwości do wzniesienia na Nową Ziemię.

„The Convoluted Universe: Book One” 11’2001 – “Splątany Wszechświat część I”- prezentuje moc myśli I intencji, koncepcję czasu, współistniejące wymiary, równoległe wszechświaty, równoległe wcielenia, odmienne rzeczywistości. Ukazuje budowę piramid, kamieni na wyspie Wielkanocnej, linii z Pustyni Nazka. Mówi o Trójkącie Bermudzkim, Arce Przymierza i potworze z Loch Ness.

„The Custodians: Beyond Abduction” 01’1998„Opiekunowie: poza uprowadzeniem”- opisuje doświadczenia kontaktów z istotami pozaziemskimi ukazując szerokie spectrum doświadczeń ludzkich w tym zakresie zarówno świadomych, jak i nieuświadomionych.  Zapis komunikacji z istotami pozaziemskimi nawiązany poprzez osoby pozostające w transie opisujący przyczyny tak zwanych uprowadzeń, stosowania implantów, ukazywania się UFO oraz  tłumaczący doświadczenia „utraconego czasu” lub „kompresji czasu”. Tłumaczy dlaczego stosuje się wymazywanie pamięci zdarzeń, przedstawia różnorodne społeczności pozaziemskie oraz opisuje sposób w jaki niektóre społeczeństwa pozaziemskie utrzymują kontakty i współpracują z wieloma rządami na świecie.

“Conversations With Nostradamus: His Prophecies Explained, Vol. 1,2,3 1997 “Konwersacje z Nostradamusem. Wyjaśnienie  Jego Przepowiedni” części 1,2,3 – zapis regresji klienta przez którego w transie zaczął przemawiać osobiście Michel de Nostradame, znany powszechnie jako Nostradamus, wyjaśniając, że jego przepowiednie zostały w większości mylnie odczytane (jako, że pisał w języku starofrancuskim i ze względu na Inkwizycję Hiszpańską był zmuszony ukrywać prawdziwe znaczenia przekazów).  W czasie wielu seansów podawał  prawdziwe znaczenia swoich czterowierszy, w których zawarł najbardziej negatywne scenariusze rozwoju naszej cywilizacji jako informację i ostrzeżenie przed czasami wielkich wyzwań dla ludzkości.

W kolejnych częściach :

1: znajdziemy informacje zawarte w 136 czterowierszach zawierających m.in. informacje o komputerach, internecie, zmianach klimatycznych, transformacji Ziemi, roku 2012

2.informacje z 143 czterowierszy: broń nuklearna, globalizacja, zmiany na Ziemi wynikające ze zmian klimatycznych i przeobrażeń Ziemi, monarchia brytyjska, stan Ziemi po wzniesieniu

3. informacje z 132 czterowierszy: natura chorób ciała oparta na emocjach, myślach i uczuciach, sposoby ich leczenia, upadek Związku Radzieckiego, papież, antychryst, koncerty charytatywne, odkrycie pogrzebanych na Bliskim Wschodzie dokumentów wielkiej wagi, katastrofa statku Kolumbia, rodzaje społeczeństw pozaziemskich.

Seria kończy się podsumowującym stwierdzeniem, że nic nie jest ostateczne i wszystko zależy od naszych wyborów.Dolores Cannon Jesteśmy dziecmi gwiazd

„Legacy from the Stars (Psychic Powers Psychic Phenome)” 1996 –wydane w Polsce pt. “Jesteśmy Dziećmi Gwiazd”– przedstawia zapisy z regresji hipnotycznych ukazujących wspomnienia klientów z różnych wcieleń jako istoty pozaziemskie, opisuje życie na Ziemi jako jeden z etapów doświadczania  we Wszechświecie

“They Walked with Jesus: Past Life Experiences with Christ” 1994 –wydane w Polsce pt. „One szły z Jezusem” – zapis z regresji doświadczeń dwóch kobiet, które towarzyszyły Jezusowi w różnych okresach życia

„The Legend of Starcrash” 01’1994 “Legenda Gwiezdnej Katastrofy” – zapis regresji kobiety opisującej swoje wcielenie jako młodego Indianina z Ameryki Północnej żyjącego w odległych czasach słuchającego opowieści szamana o powstaniu ich rasy od przodków podróżujących w kosmosie, którzy wylądowali na Ziemi i nie mogli wystartować i którym  powoli udało się zaadoptować do życia ziemskiego i którzy aby się rozmnażać musieli zacząć współżyć z Dolores Cannon One szły z Jezusemżyjącymi w tamtych okolicach aborygenami.

„Between Death and Life” 1993 „Pomiędzy Śmiercią i Życiem”- zbiór i opis uzyskanych z setek relacji klientów w postaci reprezentatywnych relacji dotyczących doświadczeń śmierci, spotykania przewodników i aniołów stróżów, duchów itp., prezentujących światy duchowe, miejsca uzdrowień dusz potrzebujących, szkół  integrujących doświadczenia zdobyte podczas życia ziemskiego, prawa Wszechświata, sposoby planowania następnych wcieleń oraz spotkań karmicznych

 „A Soul Remembers Hiroshima” 1993 – „Dusza pamiętająca Hiroszimę” – zapis regresji 22-letniej Amerykanki doświadczającej życia jako Nogorigatu, opisującego życie codzienne Japończyków w Hiroszimie w czasie drugiej wojny światowej i jego prywatnej codzienności zakończonej traumatyczną śmiercią od bomby atomowej

„Keepers of the Garden” 06’1993 – wydane w Polsce: “Kosmiczni Ogrodnicy” – przedstawia stwarzanie i utrzymywanie życia na Ziemi przez istoty pozaziemskie  Dolores Cannon Kosmiczni Ogrodnicy‘zasiewające’ życie we wszechświecie, prezentuje decyzje „Rady”  ich troskę, opiekę i miłość

„Jesus and the Essenes” 12’1992 –wydane w Polsce  pt.“Jezus I Esseńczycy”–kronika życia Esseńczyka  o imieniu Suddi żyjącego w czasach Jezusa opisujące życie, wiedzę i nauki Esseńczyków, prezentujące życie Jezusa z innej, nieznanej strony

„Five Lives Remembered” 06’2009 – „Pięć Zapamiętanych Wcieleń” – jest zapisem  wcieleń jednej z pierwszych klientek poddających się sesji hipnotycznej u której w trakcie terapii na otyłość spontanicznie pojawiły się wspomnienia z poprzednich żyć – wydane wiele lat po napisaniu

 

Zobacz też:

Artykuł przedstawiający wiedzę zebraną przez autorkę:  http://mikorozwoj.eu/filmy-wywiady-artykuly/dolores-cannon-artykul-doroty-ziemby-milek/

Biografia: https://dolorescannon.com/about/

Strona Dolores Cannon: http://www.dolorescannon.com

 

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!