Fundacja Projekt Rezonansu

THE RESONANCE PROJECT FOUNDATION – Fundacja Projekt Rezonansu

JEST ORGANIZACJĄ NON-PROFIT, STWORZONĄ W CELU PROWADZENIA BADAŃ I EDUKACJI W DZIEDZINIE ZUNIFIKOWANEJ FIZYKI. ZESPÓL PROWADZONY PRZEZ DYREKTORA DS. BADAŃ, NASSIMA HARAMEINA, POŚWIĘCA SIĘ POSZUKIWANIU PODWALIN DZIAŁANIA W CELU UZYSKANA WIĘKSZEGO ZROZUMIENIA DYNAMIKI UNIWERSALNEJ DLA DOBRA WSZELKIEGO ŻYCIA.

Resonance Project www

Dzieli się odkryciami z szerszą społecznością naukową i ogółem społeczeństwa poprzez publikacje naukowe, referaty i wydawnictwa.

The Resonce Project zachęca do dialogu i poszukiwań, które są w jądrem wszystkich badań naukowych i rozwoj.

resonance Academy

 

Kontakt: Info@Resonance.is

Dane Fundacji:

The Resonance Project Foundation 
A 501(c)3 Public Charity 
Resonance.is 
808-329-0070 Office 
866-300-2073 Facsimile

 

Resonance Project logo

Źródło / Source: http://resonance.is/explore/nassim-haramein/

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!