HIUP Hawajski Instytut Fizyki Zunifikowanej

HIUP Hawajski Instytut Fizyki Zunifikowanej (projekt Fundacji Projektu Rezonansu) jest stale powiększającą się społecznością zajmującą się badaniami naukowymiprzede wszystkim nad zunifikowaną teorią pola.  Instytut HIUP stara sie uświadomić szerszej publiczności znaczenie zunifikowanej fizyki w celu zapewnienia ciągłego rozwoju nauki i technologii.

 

HIUP ułatwia komunikację pomiędzy naukowcami, studentami instytutami i przedsiębiorstwami z całego świata, dążąc do odkrycia jak najszerzego rozwoju i zastosowania fizyki zunifikowanej.

HIUP wspiera współuzupełnianie się interdyscyplinarnych dziedzin, takich jak matematyka, biologia, fizyka i nauki społeczne.

HIUP logo Publikacje:

HIUP publications

 

HIUP news and eventsHIUP publ 1

Źródło / Source: http://hiup.org/

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!